Εισαγωγή στην Οδοντιατρική με Laser
Σε ένα 3-ωρο πρόγραμμα ενημερώνουμε αντικειμενικά και σφαιρικά για τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων συσκευών laser και των εφαρμογών τους. Με πρακτικές επιδείξεις παρουσιάζουμε την αλληλεπίδραση των διαφόρων μηκών κύματος με τους ιστούς. Κατανοώντας τη λειτουργία και τις ιδιότητες των διαφόρων συσκευών laser οι συμμετέχοντες μπορούν να βοηθηθούν στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος για το ιατρείο τους.

Πιστοποιημένο Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας Laser (Laser Safety Officer)
Μονοήμερο σεμινάριο με επίσημη πιστοποίηση ως Τεχνικού Ασφαλείας Laser (Laser Safety Officer). Το σεμινάριο είναι προαπαιτούμενο για τη χρήση laser στο ιατρείο στην Ευρωπαική Ένωση.
Οι καινοτόμες θεραπείες που εισάγονται με τα laser εγκυμονούν κινδύνους για τους χειριστές και τους ασθενείς αν δεν υπάρχει επαρκής γνώση πάνω στα τεχνικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και στα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν.
Σας προετοιμάζουμε για την ασφαλή χρήση των συσκευών laser παρέχοντάς σας μια σε βάθος ανάλυση της φυσικής των laser και της αλληλεπίδρασής τους με τους ιστούς. Με παραδείγματα γίνεται κατανοητή η ανάγκη για λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά τη χρήση laser στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Εξηγούνται όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν στην Ευρω- παϊκή Ένωση, η εφαρμογή τους στην πράξη και περιγράφονται οι τομείς εφαρμογών των laser. Μετά τις γραπτές εξετάσεις, οι επιτυχόντες λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας Laser (“Laser Safety Officer”).Τα σεμινάριά μας είναι επίσημα αναγνωρισμένα και σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΝ 60825-1 και ANSI Z136.1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σεμινάρια για τα διάφορα μήκη κύματος
Μονοήμερο κλινικό workshop σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, με επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης από το RWTH Πανεπιστήμιο Aachen Γερμανίας.
Τα laser εκπέμπουν σε διάφορα μήκη κύματος και έχουν διαφορετικές επιδράσεις στους ιστούς.
Ανάλογα με τον υπό θεραπεία ιστό οφείλουμε να κάνουμε και την κατάλληλη επιλογή του μήκους κύματος για βέλτιστα αποτελέσματα.
Κάθε κλινικό σεμινάριο αυτού του είδους, προσφέρει επιστημονική κατάρτιση και γνώσεις πάνω στις δυνατότητες του συγκεκριμένου μήκους κύματος.
Τα σεμινάρια αφορούν στα παρακάτω μήκη κύματος:
Laser στερεών: Er,Cr:YSGG, Er:YAG, Nd:YAG
Laser διοδικά: 655nm, 810nm, 940nm, 980nm
Laser αερίων: CO2

  • Παρουσίαση των διαφόρων ενδείξεων για τη χρήση του εκάστοτε μήκους κύματος με τη βοήθεια σχεδίου θεραπείας και πρωτοκόλλου χρήσης με τα αντίστοιχα power settings.
  • Επίδειξη και εξάσκηση σε μοντέλα
  • Κλινικές εφαρμογές και παρουσιάσεις περιστατικών
  • Καθοδηγούμενη μάθηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων

Τα workshops και τα σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να συμπεριληφθούν σε προγράμματα δύο ή τριών συνεχών ημερών. Περιλαμβάνουν όλα τα υλικά εκμάθησης και φυσικά καφέ και ελαφρύ γεύμα. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε τμήματα με περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Lasers in Dentistry” (Mastership/Fellowship Course)
Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε οδοντιάτρους που επιθυμούν να ειδικευθούν σε επιλεγμένα μήκη κύματος. Μέσα στη διάρκεια του έτους οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις βασικές φυσικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την σε βάθος κατανόηση του αντικειμένου. Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα εκπαιδευτικές μέρες υποχρεωτικής παρουσίας, χωρισμένες σε τέσσερις ενότητες.

Διδάσκονται τα ακόλουθα μήκη κύματος:

– Er:YAG και Er,Cr:YSGG
– Διοδικά laser υψηλής και χαμηλής (LLLT) ισχύος, Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT) και διαγνωστικά laser.
– Nd:YAG laser

Module I (2 ημέρες)
– Φυσική και ασφάλεια των laser (Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας Laser)
– Σχεδίαση, τρόπος λειτουργίας και χειρισμός των laser Αλληλεπίδραση ενέργειας laser με τους ιστούς

Module II (4 ημέρες)
Διοδικά laser, Φωτοδιαμόρφωση (PBMT/LLLT), Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)

– Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινικές ενδείξεις, πρακτική εξάσκηση
– Ορθή χρήση των διοδικών και Nd:YAG laser και κατανόηση του βιοφυσικού υπόβαθρου (απορρόφηση και μετάδοση στους ιστούς)
– Πρωτόκολα θεραπείας των διοδικών και Nd:YAG laser στην κλινική πράξη
– Φωτοδιαμόρφωση (PBMT/LLLT) – Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)

Module III (4 ημέρες)
Er:YAG (2.940nm) και Er,Cr:YSGG (2.790nm)

– Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινικές ενδείξεις, πρακτική εξάσκηση
– Ορθή χρήση των Er:YAG και Er,Cr:YSGG laser και κατανόηση του βιοφυσικού υπόβαθρου (απορρόφηση και μετάδοση στους ιστούς)
– Πρωτόκολα θεραπείας των Er:YAG και Er,Cr:YSGG laser στην κλινική πράξη

Module IV (2 ημέρες)
– Γραπτές εξετάσεις
– Παρουσίαση πέντε (5) κλινικών περιστατικών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό από το RWTH Πανεπιστήμιο του Aachen Γερμανίας, ως ειδικού στις οδοντιατρικές εφαρμογές laser.

Social Media

Newsletter