Σε ένα 3-ωρο πρόγραμμα ενημερώνουμε αντικειμενικά και σφαιρικά για τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων συσκευών laser και των εφαρμογών τους. Με πρακτικές επιδείξεις παρουσιάζουμε την αλληλεπίδραση των διαφόρων μηκών κύματος με τους ιστούς. Κατανοώντας τη λειτουργία και τις ιδιότητες των διαφόρων συσκευών laser οι συμμετέχοντες μπορούν να βοηθηθούν στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος για το ιατρείο τους.

Social Media

Newsletter