Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης για επιλεγμένα μήκη κύματος.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε οδοντιάτρους που επιθυμούν να ειδικευθούν σε επιλεγμένα μήκη κύματος. Μέσα στη διάρκεια του έτους οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις βασικές φυσικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την σε βάθος κατανόηση του αντικειμένου. Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα εκπαιδευτικές μέρες υποχρεωτικής παρουσίας, χωρισμένες σε τέσσερις ενότητες.

Διδάσκονται τα ακόλουθα μήκη κύματος:

– Er:YAG και Er,Cr:YSGG
– Διοδικά laser υψηλής και χαμηλής (LLLT) ισχύος, Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT) και διαγνωστικά laser.
– Nd:YAG laser

Module I (2 ημέρες)
– Φυσική και ασφάλεια των laser (Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας Laser)
– Σχεδίαση, τρόπος λειτουργίας και χειρισμός των laser Αλληλεπίδραση ενέργειας laser με τους ιστούς                         

Module II (4 ημέρες)
Διοδικά laser, Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)

– Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινικές ενδείξεις, πρακτική εξάσκηση  
– Ορθή χρήση των διοδικών και Nd:YAG laser και κατανόηση του βιοφυσικού υπόβαθρου (απορρόφηση και μετάδοση στους ιστούς) 
– Πρωτόκολα θεραπείας των διοδικών και Nd:YAG laser στην κλινική πράξη
– Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)


Module III (4 ημέρες)
Er:YAG (2.940nm) και Er,Cr:YSGG (2.790nm)

– Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινικές ενδείξεις, πρακτική εξάσκηση
– Ορθή χρήση των Er:YAG και Er,Cr:YSGG laser και κατανόηση του βιοφυσικού υπόβαθρου (απορρόφηση και μετάδοση στους ιστούς)
– Πρωτόκολα θεραπείας των Er:YAG και Er,Cr:YSGG laser στην κλινική πράξη


Module IV (2 ημέρες)
– Γραπτές εξετάσεις
– Παρουσίαση πέντε (5) κλινικών περιστατικών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό από το RWTH Πανεπιστήμιο του Aachen Γερμανίας, ως ειδικού στις οδοντιατρικές εφαρμογές laser.

Social Media

Newsletter