Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης για επιλεγμένα μήκη κύματος.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε οδοντιάτρους που επιθυμούν να ειδικευθούν σε επιλεγμένα μήκη κύματος. Μέσα στη διάρκεια του έτους οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις βασικές φυσικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την σε βάθος κατανόηση του αντικειμένου. Το πρόγραμμα διαρκεί έντεκα εκπαιδευτικές μέρες υποχρεωτικής παρουσίας, χωρισμένες σε τέσσερις ενότητες.

Διδάσκονται τα ακόλουθα μήκη κύματος:

 • Er:YAG και Er,Cr:YSGG
 • Διοδικά laser υψηλής και χαμηλής (LLLT) ισχύος, Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT) και διαγνωστικά laser.

Modules 1 & 2  (4 ημέρες) 

 • Φυσική και ασφάλεια των laser (Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας Laser)
 • Σχεδίαση, τρόπος λειτουργίας και χειρισμός των laser Αλληλεπίδραση ενέργειας laser με τους ιστούς-Διοδικά laser
 • Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινικές ενδείξεις, πρακτική εξάσκηση
 • Ορθή χρήση των διοδικών laser και κατανόηση του βιοφυσικού υπόβαθρου (απορρόφηση και μετάδοση στους ιστούς)
 • Πρωτόκολλα θεραπείας των διοδικών laser στην κλινική πράξη (Ενδοδοντία, Περιοδοντολογία, Χειρουργική, Λεύκανση)
 • Φωτοδιαμόρφωση (PBMT) και Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)

Module 3  (4 ημέρες)

Er:YAG (2.940nm) και Er,Cr:YSGG (2.780nm)

 • Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινικές ενδείξεις, πρακτική εξάσκηση
 • Ορθή χρήση των Er:YAG και Er,Cr:YSGG laser και κατανόηση του βιοφυσικού υπόβαθρου (απορρόφηση και μετάδοση στους ιστούς)
 • Πρωτόκολλα θεραπείας των Er:YAG και Er,Cr:YSGG laser στην κλινική πράξη. (Οδοντική Χειρουργική, Ενδοδοντία, Περιοδοντολογία, Χειρουργική, Λεύκανση)

Module 4  (3 ημέρες)

 • Γραπτές εξετάσεις
 • Παρουσίαση πέντε (5) κλινικών περιστατικών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό από το Sigmund Freud University Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρίας ως ειδικού στις οδοντιατρικές εφαρμογές laser.

Social Media

Newsletter