Μονοήμερο σεμινάριο με επίσημη πιστοποίηση ως Τεχνικού Ασφαλείας Laser (Laser Safety Officer). Το σεμινάριο είναι προαπαιτούμενο για τη χρήση laser στο ιατρείο στην Ευρωπαική Ένωση.

Οι καινοτόμες θεραπείες που εισάγονται με τα laser εγκυμονούν κινδύνους για τους χειριστές και τους ασθενείς αν δεν υπάρχει επαρκής γνώση πάνω στα τεχνικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και στα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν.

Σας προετοιμάζουμε για την ασφαλή χρήση των συσκευών laser παρέχοντάς σας μια σε βάθος ανάλυση της φυσικής των laser και της αλληλεπίδρασής τους με τους ιστούς. Με παραδείγματα γίνεται κατανοητή η ανάγκη για λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά τη χρήση laser στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Εξηγούνται όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν στην Ευρω-παϊκή Ένωση, η εφαρμογή τους στην πράξη και περιγράφονται οι τομείς εφαρμογών των laser. Μετά τις γραπτές εξετάσεις, οι επιτυχόντες λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας Laser (“Laser Safety Officer”).

Τα σεμινάριά μας είναι επίσημα αναγνωρισμένα και σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΝ 60825-1 και ANSI Z136.1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Social Media

Newsletter