Μονοήμερο κλινικό workshop σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, με επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Sigmund Freud University Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρίας. Τα laser εκπέμπουν σε διάφορα μήκη κύματος και έχουν διαφορετικές επιδράσεις στους ιστούς. Ανάλογα με τον υπό θεραπεία ιστό οφείλουμε να κάνουμε και την κατάλληλη επιλογή του μήκους κύματος για βέλτιστα αποτελέσματα. Κάθε κλινικό σεμινάριο αυτού του είδους, προσφέρει επιστημονική κατάρτιση και γνώσεις πάνω στις δυνατότητες του συγκεκριμένου μήκους κύματος.

Τα σεμινάρια αφορούν στα παρακάτω μήκη κύματος:

Laser στερεών: Er:YAG, Er,Cr:YSGG, Nd:YAG
Laser αερίων: CO2
Laser διοδικά: 445nm, 660nm, 810nm, 940nm, 980nm

  • Παρουσίαση των διαφόρων ενδείξεων για τη χρήση του εκάστοτε μήκους κύματος με τη βοήθεια σχεδίου θεραπείας και πρωτοκόλλου χρήσης με τα αντίστοιχα power settings.
  • Επίδειξη και εξάσκηση σε μοντέλα 
  • Κλινικές εφαρμογές και παρουσιάσεις περιστατικών
  • Καθοδηγούμενη μάθηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων

Τα workshops και τα σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να συμπεριληφθούν και σε προγράμματα δύο ωσ τεσσάρων ημερών. Περιλαμβάνουν όλα τα υλικά εκμάθησης και φυσικά καφέ και ελαφρύ γεύμα. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε τμήματα με περιορισμένο αριθμό ατόμων.

,.

Social Media

Newsletter