Η διαδικασία εγγραφής στη HALD περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Συμπληρώστε και αποστείλετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα στους υπευθύνους του HALD.

2. Οι αρμόδιοι επικεφαλής θα προβούν στον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων και θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο, στα στοιχεία που θα δηλώσετε.

Social Media

Newsletter