Η Ελληνική Κοινότητα Οδοντιατρικής με laser (HALD) δεν θεωρείται υπεύθυνη πρόκλησης ζημίας προς τους χρήστες, που οφείλονται στη χρήση του, στην πρόσβασή του ή στη χρήση πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. 

Η πληροφορία που διατίθεται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου έχει σκοπό να αποτελέσει μόνο έναν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, ενώ γίνεται ουσιαστική προσπάθεια για να διατηρείται το περιεχόμενό του ενημερωμένο και ακριβές. 

Τα έγγραφα που παρέχονται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, έχουν ενημερωτικό σκοπό. 

Το HALD δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή για την επικαιροποίηση περιεχομένου, που βρίσκεται σε ιστοσελίδες τρίτων φορέων, σύνδεσμοι προς τις οποίες παρέχονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο. 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου Εξωτερικών. Για το λόγο αυτό προστατεύονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση ή πώληση με σκοπό το κέρδος ή για άλλους σκοπούς. 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει το HALD μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα. 

Διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν. 

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες που υποβάλουν τα προσωπικά τους δεδομένα στον παρόντα Δικτυακό Τόπο έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθούν τη διόρθωση ή την ενημέρωσή τους. 

Τεχνικές πληροφορίες

Οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ελάχιστη ανάλυση οθόνης 800×600 pixels. 

Ακόμη, οι ιστοσελίδες έχουν δοκιμαστεί με τους πλέον διαδεδομένους φυλλομετρητές (Internet Explorer, Mozzila, Firefox) και αποδίδουν το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα. 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή για αναφορές προβλημάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υποστήριξης του παρόντος δικτυακού τόπου του, μέσω της ενότητας Επικοινωνία.