• Διοργάνωση του 6ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Οδοντιατρικών Laser στη Θεσσαλονίκη 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2017
 • Σάββατο 11/11/2017 LSO
 • Σάββατο 31/03/2018 LSO
 • Σάββατο 02/06/2018 LSO
 • Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οδοντιατρικών Laser στο Άαχεν Γερμανίας 1-3/10/2018
 • Σάββατο 01/12/2018 LSO
 • Σάββατο 09/02/2019: Ημερίδα διοδικών Laser με προσκεκλημένους ομιλητές τους Dr. Jörg Meister (GER) και James Carroll (UK)
 • Συμμετοχή στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οδοντιατρικών Laser (ISLD) στη Φιλλιπούπολη Βουλγαρίας 6-8/06/2019
 • Σάββατο 12/10/2019 LSO
 • Mastership/Fellowship Course (2019-2021)
 • Σάββατο 18/01/2020 LSO
 • Σάββατο 05/03/2020 LSO
 • Σάββατο 10/07/2021 LSO
 • Σάββατο 07/05/2022 LSO
 • Συμμετοχή στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οδοντιατρικών Laser (ISLD) στο Κάιρο Αιγύπτου 28/05/2022
 • Σάββατο 26/11/2022 LSO
 • Σάββατο 02/09/2023 LSO
 • Mastership/Fellowship Course 2024 (Έναρξη 23/02/24)
 • Σάββατο 24/02/2024 LSO
 • Συμμετοχή στο 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οδοντιατρικών Laser (ISLD) στο Πόρτο Πορτογαλίας 06-08/06/2024

Social Media

Newsletter